Icaros Pro

Aktívna virtuálna realita pre náročných.

REVOLÚCIA V CVIČENÍ A CHUDNUTÍ

ICAROS je unikátne zariadenie kombinujúce zdravotný fitness a virtuálnu realitu. Našou misiou a víziou je poskytnúť najmotivujúcejšie a zdravie podporujúce tréningové zážitkové skúsenosti s cieľom poraziť spoločenský sedavý spôsob života. Interdisciplinármy tím výrobcov ICARA zahŕňa športových vedcov, vývojarov softwéru, priemyslových dizajnérov s cieľom získania nezabudnuteľných zážitkových tréningových skúseností.

ICAROS umožňuje užívateľom lietať, ponárať sa v oceáne alebo cestovať cez virtuálne svety a súčasne vysokoefektívne trénovať brušné a chrbtové svalstvo a spaľovať tuk v oblasti brucha.

Trénujte rôzne svalové skupiny s dôrazom na hornú časť tela a svalovú oblasť brucha a súčasne zlepšujte vaše reflexy, rovnováhu a kooordináciu.

Vyrobený v Nemecku z vysokokvalitného materiálu je ICAROS ideálny pre profesionálne použitie a môže byť inštalovaný takmer kdekoľvek.

Koncept ICAROS s patentovaným softwérom je založený na troch pilieroch. STABILITE, FUNKCIONALITE a REAKTIVITE. Každý pilier má tri stupne obtiažnosti.

STABILITA znamená posilnenie vašich hlbokých svalových skupín v oblasti brucha a chrbta, čím sa vysokoefektívne trénujú vzpriamovače chrbta zodpovedné za postoj a držanie tela s cieľom predchádzať bolestiam chrbta.

FUNKCIONALITA zlepšuje vašu koordináciu  a schopnosť pohotovo využívať vašu centrálnu zónu brušného a chrbtového svalstva.

REAKTIVITA znamená tréning neuronálnej reakcie vášho posturálneho svalstva s cieľom zvýšiť rýchlosť a výkon aj pri záťažových situáciách. Cvičenia súčasne zlepšujú reflexy, rovnováhu a koordinačné schopnosti.

ICARACE je ďalšia možnosť využitia ICARA. Ide o skutočný, reálny kompetitívny E-športový zážitok novej generácie. Zažite nezabudnuteľnú globálnu online súťaž s mnohými hráčmi súčasne v rôznych krajinách. Zapojte sa do súťaže s najrýchlejšími ICAROS pilotmi sveta a pobite sa o hodnotné ceny. ICAROS stvoril nový globálny pojem nazývaný AKTÍVNA VIRTUÁLNA REALITA.

Výskumníci popredných športových univerzít preukázali, že tréning s ICAROS vytvára vysokoefektívnu cestu na zlepšenie sily, kondície a rovnováhy. Špeciálna poloha pri cvičení s ICAROS s aktívnou stimuláciou vnútorného chrbtového a brušného svalstva zabezpečuje až o 30% efektívnejšie spálenie kalórii a až dvojnásobne zvyšuje svalovú aktivitu v porovnaní so statickým tréningom cieleným na brucho a chrbát všeobecne nazývaným „plank“, pri ktorom na rozdiel od ICARA nedochádza k zlepšeniu reaktivity, reflexov a koordinačných schopností. Preto je cvičenie s ICAROM ideálne na rozvoj stability centrálnej časti brucha, funkcionality brušného a chrbtového svalstva a zvýšenia neuronálnej reaktivity svalov brucha. Počas rôznych scenárov vo virtuálnom prostredí vieme navodiť špecifické tréningové stupne záťaží presne cielené na individuálne skupiny klientov od netrénovaných jedincov s bolesťami chrbta či potrebou rehabilitácie, až po precízne zdokonalenie reflexnej odozvy svalstva brucha a chrbta či tréning kooordinácie rôznych svalových skupín u špičkových športovcov.

Hranie, šport a vzrušenie. Celkový víťaz ICAROS kombinuje všetky tieto atribúty v jednom zariadení s cieľom priniesť revolúciu do fitness tréningu. ICAROS posúva naše inovatívne a moderné cvičebno-zážitkové svety na novú úroveň. Naši členovia sú fascinovaní reálnou pocitovou kombináciou fitness v hernom prostredí.

VIRTUÁLNE SVETY – TOTÁLNE PONORENIE

ICAROS umožňuje vzrušujúce, motivujúce a zážitkové AKTÍVNE VIRTUÁLNE skúsenosti. Dobyjte oblohu, preskúmajte podmorské tajomné svety oceánov, alebo sa staňte súčasťou medzinárodných pretekov v globálnom online virtuálnom prostredí, pričom vysokoefektívne precvičujte kľúčové, vnútorné svalstvo centrálnej oblasti brucha a chrbta. Každá hra zahŕňa množstvo režimov či postupov a stupňov obtiažností.

VIRTUÁLNE SVETY – SKUTOČNÉ TRÉNINGOVÉ AKTIVITY

ICAROS umožňuje efektívne, motivujúce a skutočné tréningové aktivity spojené s reálnymi zážitkovými zmysovými modalitami. Objavovanie fascinujúcich virtuálnych svetov v oblakoch, pod morskou hladinou, či dobývaní vesmíru vám umožňuje zabudnúť na nudné a stereotypné úsilie vo fitness centrách. Vzrušenie pri cvičení zvyšuje vašu motiváciu ďalej cvičiť, rôzne úrovne záťaže a stupne obtiažnosti vytvárajú neopakovateľný zážitok a upevňujú návyk cvičiť a zdravo žiť. ICAROS vytvára eko-systém pre vzrušenie a výkon posúvajúc vaše hranice a limity pri cvičení. ICAROS bol ocenený ako výnimočný produktový dizajn, efektívne cvičenie a unikátne skúsenosti užívateľov.

InBODY 270 + ICAROS

Jedinečné prepojenie špičkového softwéru zameraného na najprecíznejšie meranie množstva svalovej a tukovej hmoty v oblasti brucha a chrbta v Európe s meraním rýchlosti metabolizmu a digitálneho spracovania okamžitého cvičebného výsledku na prístroji InBODY 270 spojeného s konceptom ICAROS vytvára z ICAROS centra v Michalovciach unikátne pracovisko pre najnáročnejšiu klientelu starajúcu sa o zdravé brucho a chrbát.

NON – STOP kontrola lekárom od prvého vstupu a prepracovaný systém odborných meraní na najmodernejších technických zariadeniach a skúsenosti s viac ako 8000 klientami nám umožňujú starať sa teraz o vás najprecíznejšie ako sa to len vo svete dá. UMOŽNITE SI NEZABUDNUTEĽNÉ ZÁŽITKY PRI CVIČENÍ spolu s precíznym meraním okamžitého efektu na brušné, chrbtové svalstvo, podkožný a viscerálny tuk v bruchu a merajte zrýchlenie metabolizmu po tréningu vo virtuálnej realite.

POZÍCIA PLANK
a AKTIVÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY BRUCHA A CHRBTA

ICAROS je prispôsobený na asistovaný komplexný tréning centrálnej zóny brucha a chrbta, ponúkajúci široké spektrum tréningových modalít zabezpečujúc tréningovú bezpečnosť a vysokú efektivitu ako jeho hlavný cieľ. ICAROS umožňuje trénovať centrálnu zónu brucha a chrbta a ďalšie svalové skupiny tela SÚČASNE využívaním tzv. „plank pozície“ (tiež nazývanej „most“) ako základne, ktorá je známa ako jedna z najdôležitejších a najefektívnejších cvičebných pozícií pri aktivácii centrálnej zóny brušnej a chrbtovej časti tela. Krátky a dlhý plank využívajúci pákový mechanizmus, bočný plank, a ďalšie klasické cvičenia zamerané na centrálnu oblasť brucha ako tzv. „bird – dog“ pozícia (pozícia s pokľakom na jednom kolene za podpory druhej ruky s predpažením a zanožením) môže byť vykonávaná na ICAROVI s niekoľkými možnosťami variácií. Nastaviteľné štruktúry prístroja umožňujú terapeutovi, alebo trénerovi pripraviť individuálnu zostavu pre každého klienta či pacienta a umožniť precízne opakovanie cvičebnej zostavy s prihliadnutím na špecifický problém, či požadovanú tréningovú aktivitu.

Reguláciou rozsahu pohybu prístroja a nastaviteľných úrovní reaktivity ICARA na rôzne virtuálne scenáre možno zabezpečiť rôzne úrovne obtiažností cvičenia poskytujúc pritom pocit nestabilného prostredia pre zmyslové modality, pri súčasnom zachovaní vysokého štandardu bezpečnosti. Táto kombinácia umožňuje vykonávať aj relatívne náročný tréning osobám bez predchádzajúcich cvičebných skúseností.

Mnohými prevedenými pokusmi pochopiť, aký typ „planku“ je najefektívnejší na stimuláciu aktívnej zóny brucha a chrbta bolo opakovane demonštrované, že vykonávanie „planku“ na nestabilnom povrchu je omnoho účinnejšie ako cvičenie „planku“ v stabilnej polohe. Naviac dôkazy ukazujú, že najefektívnejšia aktivácia centrálnej zóny brucha a chrbta sa deje práve vtedy, keď sú simultánne zapojené aj ďalšie distálne skupiny svalov ako napr. svaly ramena. Vo všeobecnosti pri cvičení statickej pozície „plank“, napr. vo fitness centrách platí zásada, že toto cvičenie je namáhavé a určené pre cvičencov, u ktorých sa predpokladá dobrá fyzická pripravenosť a potrebná skúsenosť pri cvičení. S ICAROM, je možné získať pevné vnútorné brušné a chrbtové svalstvo bezpečným, kontrolovaným a merateľným spôsobom, a preto sú tieto cvičenia vhodné aj pre jedincov napr. s bolesťami dolnej časti chrbta, počas rehabilitácie po úrazoch alebo ako prevencia bolestí chrbta v budúcnosti. Štruktúra prístroja dovoľuje oddeliť pohyby vo frontálnej a sagitálnej rovine tým, že skombinuje oba pohyby súčasne, čím zabezpečí vysokú kvalitu opakovateľnosti bazálnych pohybov posturálneho svalstva a posilnenia brucha a chrbta. Mnoho dôležitých detailov ako napr. možnosť neustáleho prechodu a zmeny pohybu z pozície „plank“ (predná pozícia) na inú (bočná pozícia) so súčasnou reguláciou pozície lopatiek hrá kľúčovú úlohu pri tvorbe stability centrálnej muskulárnej zóny brucha a chrbta a to spolu s efektivitou a precíznosťou cvičenia v globálnej synergii celého tela. Všetky tieto ukazovatele vysokej efektivity a intenzívnej aktivácie centrálnej muskulárnej zóny brucha a chrbta boli potvrdené v niekoľkých štúdiách pri EMG (elektro myelografickom) skúmaní testovaných jedincov. Štúdie boli prevádzané na Mníchovskej technickej univerzite za prítomnosti lekárov u osôb vo veku od 27-51 rokov, pri ktorých sa skúmali hlavne PRECÍZNOSŤ (schopnosť dosiahnuť cieľový uhol v presnom časovom momente), STABILITA: schopnosť udržať rovnováhu a PRESNOSŤ (schopnosť vyhnúť sa penalizácii pri plnení virtuálneho scenára).

Svetové športové univerzity potvrdzujú, že cvičenie s ICAROM poskytuje vysokoefektívny spôsob na zlepšenie sily, kondície a rovnováhy. Plank cvičený s ICAROM dokáže spáliť až o 30% viac kalórií a zdvojnásobiť muskulárnu aktivitu centrálnej časti brucha a chrbta v porovnaní so stabilným cvičením „planku“.